top of page

byLIV

Et godt byliv er summen av at folk ferdes, møtes, trives, engasjeres, bruker og oppholder seg i byrommet.

DETTE ER 

byLIV.

Et godt byliv er summen av at folk ferdes, møtes, trives, engasjeres, bruker og oppholder seg i byrommet.

 

Alle publikumsrettede prosjekter og tiltak i bykjernen er å anse som ByLivsutvikling. Programeier er Byen Vår Gjøvik i samarbeid med Gjøvik kommune, handel, næring, gårdeiere og studenter.

Liv i sentrum

Prosjektene i ByLIVs-programmet skal fremme liv i sentrum. De kan dreier seg om alt fra strøks- og knutepunktsutvikling til gatekunst, grønn varelogistikk og bysykler m.m.

Tilrettelegger

Programmet er en arbeidsmetode hvor eksisterende virksomhet kan implementeres inn i programmet. Prosjektarbeidet består derfor i stor grad av å tilrettelegge for synliggjøring og å fremme samarbeid.

Samling og synliggjøring

ByLiv Gjøvik er et samarbeidsprogram med egen programkomite med representanter fra bred gruppe aktører med interesse og ansvar for utvikling av publikumsrettede tiltak i sentrum. 

Se programkommittéen under.

SISTE FRA BYLIV

nyheter-byliv

FOLKENE.

Marianne
Aashaug

Prosjektleder ByLIV, Byen vår Gjøvik

Svein
Hoelseth

Byutvikler, Gjøvik kommune

Anna

Thorud Hammer

Kultursjef, Gjøvik kommune

Vidar

Berntsen

Representant servering

Svein-Erik Strandabø Olsen

Påtroppende leder Studentparlamentet

Line

Kildal

Daglig leder, Byen vår Gjøvik

Vibeke

Askevold

Senterleder, CC Gjøvik

Annika

Birkelund

Leder kommunikasjon,
Gjøvik kommune

Frode Tangsveen

Representant gårdeiere

Kent

Johnsen

Representant overnatting

Torgeir
Haglund Norli

Parksjef, Gjøvik kommune

Anne

Slaaen

Leder Gjøvik handel- og næringsforening

Anne Marthe Dahl Zettervall

Prosjektleder, Gjøvik kommune

Håkon

Heinz

Sittende leder Studentparlamentet

Steffen

Czirmas

Representant overnatting/aktivitet

PARTNERE.

BvG_logo.png
Gjøvikkommune_cmyk-01.png
CC_Sort_CMYK_CC 3.png
GHN logo.png
logo_ntnu_u-slagord.png
bottom of page