top of page

Åpning av Storgata

En strekning på 450 meter har blitt bygget om slik at busser, syklister og fotgjengere heretter skal komme lettere fram. Gata skal fortsatt ha biltrafikk i begge retninger.

Samtidig har Strandgata fått et helt annet utseende og blitt ei moderne bygate med ny belysning, bredt fortau og pene inngangspartier foran forretningene langs gata. Til sammen 5000 planter og 15 trær har blitt plantet for å gjøre det grønt og trivelig i byens nye paradegate.


Les mer her


9 views

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page