top of page
17.%2Bmai%2Bflagg.jpg

17. mai

i Gjøvik

Velkommen til 17. mai feiring på Gjøvik!


I år kan vi endelig invitere til en tradisjonell feiring med barnetog og samling i byen.

IMG_20190517_093135_1.jpg

PROGRAM 2022

07.00: Salutt fra Hovdetoppen.

07.00: Gjøvik Bykorps, Gjøvik drilltropp og speiderne går fra

Haugtun om Tongjordet – Strandgata til

Minneparken.

07.45: Bekransing i Minneparken. Gjøvik

Bykorps spiller. Sang ved Fredheim blandede kor.

Tale for dagen ved Svein Riste og bekransning.

Speiderne danner æresvakt.

 

08.00: Flaggheising ved Fredheim skole.

Fredheim Skolekorps spiller.

Deretter marsjerer korpset følgende rute: 

Kronprins Olavs veg – Jøssingvegen – Nordahl 

Griegs veg – Solåsvegen – Solås – Føllingstads 

veg – Paal Bergs veg – Ludvg Skattums gate

 

08.00: Flaggheising ved Gjøvik skole.

 

08.00: Kopperud skole: Flaggheising ved Gjøvik Speidergruppe NSF.

 

08.30: Atriet i Sørbyen omsorgssenter:

Blåveisene Gjøvik Veterankorps spiller.

08.30: Gjøvik Bybrass spiller foran

sykehusets hovedinngang.

 

09.00: 17. mai-Gudstjeneste i Gjøvik Kirke v/sogneprest Nyhus.

09.45: Nedenfor Furubakken i Øvre Torvgt.:

Barnehagene stiller opp.

09.45: Gjøvik Stadion: Samling til skoletog.

10.00: Barnehagetoget går følgende rute:

Storgata – Hunnsvegen – Strandgata – Niels Ødegaards gate

– Gjøvik gård.

10.00: Skoletoget går følgende rute: Ludvig

Skattums gate – sykehuset – Kyrre Grepps gate

– Marcus Thranes gate – Hunnsvegen – Øvre

Torvgate – Heimdals gate – Haugtun – Storgata

– Hunnsvegen – Strandgata – Niels Ødegaards

gate – Gjøvik gård.


Blåveisene Gjøvik Veterankorps spiller på Falkehjørnet

(ved Khalles Corner) under barnetoget

Fra scenen Gjøvik gård:

Vi synger sammen 3 vers av nasjonalsangen.

Ledet av dirigent Jimmi Høiberget. Elever fra Gjøvik

skole underholder. Tale for

dagen ved ordfører Torvild Sveen. Hakkebakkeskogen

er på scena til alle er på plass!

 

Blåveisene Gjøvik Veterankorps spiller ved Haugtun

etter at underholdningen er ferdig.

 

12.00: Gjøvik Bykorps. Konsert fra tunet på

Gjøvik gård.

13.15: Russetoget går følgende rute:

Storgata over Nybrua - Storgata – Hunnsvegen

– Strandgata – Jernbanetoget hvor bussene står

oppstilt. Tale ved russepresident: Vilde Lindstad.

13.30-16.30: Huset vil være med hageleker og kos. I tillegg til ordinært barutvalg blir

det salg av is og pølser.

14.00: Fredheim Skolekorps spiller ved Nordbyen sykehjem.

Deretter marsjerer korpset følgende rute: Skrenten –

Prost Bloms gate – Tranbergvegen – Hunnsvegen – 

Kronprins Olavs veg – Fredheim skole.

HUNNDALEN

07.00:  Musikk i gatene ved Vardal Skolekorps og KFUK/KFUM Hunn-Gjøvikspeiderne

Togrute:  Nygårdsbakken,-gangbrua, Nyvegen, Raufossvegen, Lindbakken. 

07.45: Bekransning av Bautaen på Lindbakken

Æresvakt v/ Speiderne, musikalske innslag ved Vardal Skolekorps og Grande/Hunndalen Mannskor

Bekransning foretas av Oddmar Nygård

14.45: Konsert ved Vardal Skolekorps i Evinrudeparken.

14.45:  Oppstilling til barnetog i Skolevegen.  Vardal Skolekorps, Skansen og Grande

Musikkorps, Grande Drilltropp og Vardal Veterankorps deltar.   

15.00 Avmarsj barnetog.  

Togrute: Skolevegen, Raufossvegen, Nyvegen, Dårravegen, Grevlingvegen, Rådyrvegen, Mårvegen, Røyskattbakken, Bruhaugvegen, Raufossvegen, Nyvegen v/ Kiwi, Øvre Holmenvei, skoleplassen Blomhaug skole. Alle barn i alle er velkomne til å delta i toget!

Etter at toget har ankommet skoleplassen på Blomhaug Skole, blir det underholdning, leker for barna og kaffe, brus og is.

 

SKANSEN/ BREISKALLEN:

07.00:  Musikk i gatene ved Skansen og Grande Musikkorps

Marsjrute: Skumsjøvegen fra Egstadtoppen til Nedre Egstad

07.20: Breiskallvegen fra Egstadtjernet til Raufossvegen v/ gamle Sveen-butikken.

 

GRANDE SKOLEKRETS:

09.00: Seremoni ved bautaen. Skansen og

Grande musikkorps og

Grande mannskor deltar. Tale for dagen og nedleggelse av krans.

Fellessang: «Ja, vi elsker».

09.45: Gudstjeneste Vardal kirke.

10.00: Grande skole deltar i skoletoget i Gjøvik

12.45: Fremmøte for skoletog i krysset Mjølkevegen/Vardalsvegen

13.00: Skoletoget går til skolen. Skansen og

Grande musikkorps og Grande drilltropp deltar.

13.15: Arrangement på Grande skole. Grande

drilltropp og Skansen og Grande musikkorps

og 3. trinn underholder. Leker

for barna. Gratis is og brus til barna. Salg av

kaker, kaffe, brus, is og pølser. Loddsalg.

Hele bygda inviteres til arrangementet!

SKANSEN OG GRANDE MUSIKKORPS OG GRANDE DRILLTROPP:

07.00: Marsjere fra Egstadtoppen til Øvern.

07.20: Marsjere fra Egstadtjernet til Sveen.

08.00: Marsjere fra Coop bybrua til Østvoldfeltet. Drill deltar.

09.00: Sermoni/Spille ved Vardal kirke. Drill deltar.

13.00: Skoletog til Grande Skole fra Mjølkevegen/vardalsvegen.

Minikonsert på skolen etterpå. Drill deltar

15.00: Skoletog i Hunndalen. Drill deltar.

LUNDSTEIN SKOLEKRETS:

12.00: Velkommen v/FAU-leder. Tale v/Elevråd. Underholdning v/1.–7. trinn. Salg av

pølse, is, kake, rundstykker, kaffe og brus. Leker for barna.

Loddsalg og loddtrekning.

BIRI:

07.30: Flaggheising på Herredshuset og Biri Omsorgssenter. Biristrand musikkforening

spiller under flaggheisingen på omsorgssenteret. 

09.15: Kransenedleggelse ved Biri kirke

10.00: Gudstjeneste i Biri kirke

11.30: 17.mai-toget går fra Biri omsorgssenter, gjennom sentrum og ender opp på

Skrinnhagen skole. 

12.30-15.00: Underholdning, leker, kiosksalg og loddsalg på Skrinnhagen skole. 

Is-salg i sentrum: Det vil bli anledning til å kjøpe is i sentrum i tidsperioden

11.30-12.30. Is-kiosken blir satt opp ved Malemesterne/Biri dyreklinikk. Betaling skjer kontant eller via vipps. 

Kiosk/loddsalg på Skrinnhagen skole: Det vil bli anledning til å kjøpe pølser, is,

brus og kaker, samt lodd på Skrinnhagen skole. Det er flotte gevinster å vinne på loddsalget. Betaling skjer kontant eller via vipps. 

STRANDHEIM:

08.00: Flaggheising på Strandheim.

Frokostservering kr. 40,-

ca. 12.00: Åpen kafé på Strandheim.

13.30: Underholdning av skolens elever.

14.30: 17. mai-tog! Toget om Røstefeltet i år.

Gratis is til barna etter toget.

15.00: Leker for barn og voksne – sosialt samvær.

17.00: Slutt

REDALEN: 
13.00
: Oppstart på skolen
Det serveres pølser, snitter og kaker med kaffe og brus.
Fra 13.00: Leker for barna, salg av godteri og is.
Loddsalg med flotte premier og korpsmusikk med Snertingdal Musikkforening.
15.00: Vi går i tog.
16.00: Avsluttende fotballkamp mellom 7. trinn og foreldre (starter når toget er ferdig)
Inngang kr. 50 for voksne, barn gratis.

SNERTINGDAL:

08.00: Snertingdal musikkforening spiller ved Kokslien Maskinservice.

08.30: Snertingdal musikkforening spiller ved Redalen Gjestgiveri.

08.45: Snertingdal musikkforening spiller ved Øystad 

09.30: Kransnedleggelse ved ukjent soldats grav – Seegård kirke.

10.45: Snertingdal musikkforening spiller utenfor Snertingdal Omsorgssenter.

11.15: Folketog fra Snertingdal Omsorgssenter til Snertingdal skole. Snertingdal

Musikkforening og Snertingdal skolekorps spiller. Skole, korps

og barnehage går nedom Stuveekeren.

12.00: Ankomst Snertingdal skole. 

14.00: Snertingdal musikkforening spiller ved Lundstein skole

15.00: Snertingdal musikkforening spiller ved Redalen skole

BYDELSARRANGEMENTER: 

 

VINDINGSTAD SKOLE:

Vi inviterer til 17. mai feiring ved Vindingstad

skole kl 15.00–17.00

14.45: går det tog fra Sørbyen Omsorgsenter ned

til skolen, vi oppfordrer alle til å gå i toget. Ved skolen blir det lek underholdning.

Salg av forfriskninger og lodd. Ta med egne bord og stoler.

KOPPERUD SKOLE: 

15.00: Velkommen! Underholdning fra scenen ved 4. trinn. Kafé med salg av is, brus,

pølser, kaker, kaffe og te.

15.30: Leker og loddsalg.

17.00: Slutt på arrangementet.

FREDHEIM SKOLE:

15.00: Bydelsarrangement på Fredheim skole med kafè, leker og underholdning.

 

LUNDSTEIN SKOLE: 
12.00
: Velkommen v/ FAU-leder
Tale v/Elevråd
Sang v/1-7. trinn
Gratis brus og is til alle barna. Salg av pølse, is, kake, rundstykker, kaffe og brus. Leker for barna og loddsalg og trekning. Ta med noe å sitte på!

GJØVIK SKOLE:

14.00: Oppmøte.

14.20: Tale fra elevrådet.

14.30: Underholdning ved Gjøvik drilltropp og 2. trinn.

15.30: Utloddning.

Kiosk, leker og loddsalg.

Vipps og småpenger er fint.

STEINERSKOLEN: 

12.00-14.30: Enkel servering, barnekor og lek.

GJØVIKREGIONEN INTERNATIONAL SCHOOL (GIS):

13.30–16.00: Kafé og leker, alle ønskes

velkommen til hyggelig samvær! Vi samles på

gressbanen utenfor skolen. Ta med egne stoler.

1.30–4.00 pm: Café and traditional games,

everyone is welcome to our celebration! We

use the football field outside the school for

games and picnic, please bring field chairs.

bottom of page