Handle lokalt

Byen vår Gjøvik eies av blandt annet Gjøvik handel- og næringsforening og CC Gjøvik. Handelstanden i Gjøvik inviterer til en hyggelig julehandel og oppfordrer alle til å handle lokalt. Vi legger mye arbeid i å skape en hyggelig julehandel for Gjøviks innbyggere. Ha en hyggelig førjulstid!

Byen Vår Gjøviks visjon er å være en pådriver for byutvikling,

herunder aktiviteter og arrangement, og være en fasilitator som sørger for at folk lykkes

DETTE JOBBER VI MED NÅ

VÅRE VIRKEMIDLER

Byutvikling

Foreningen skal være pådriver for langsiktig og målrettet utvikling av Gjøvik for å skape grunnlag for vekst, nyetableringer og flere arbeidsplasser.

Arrangementer og aktiviteter

Byen vår Gjøvik skal sette Gjøvik på kartet med kultur-, opplevelses- og handelstilbud. Foreningen skal være pådriver for å få store signal-arrangement som setter Gjøvik på kartet og som gir nasjonal omtale.

Markedsføring, profiliering

og omdømme

Byen vår Gjøvik skal ta en aktiv rolle i prosjekter knyttet til markedsføring av Gjøvik i den hensikt å bygge omdømme.

Medlemsservice og informasjon

Byen vår Gjøvik skal fremstå som samlende for hele Gjøvik og oppfattes som en viktig del av den fremtidige utvikling av Gjøvik som by og regionssenter.

VÅRE EIERE

Foreningen jobber til beste for Gjøvik generelt og Gjøvik sentrum spesielt.

Foreningen ble etablert i 2011 og skal være et felleskap som sørger for at ulike aktører møtes for sammen å skape utvikling og vekst for Gjøvik.

Våre ansatte jobber sammen med næringslivet, prosjektmedarbeidere og frivillige, for å utvikle et attraktivt sentrum, skape mer byliv, tiltrekke flere besøkende og bidra til økt antall arbeidsplasser i Gjøvik.